Boxess

Effektivare förpackningsflöden

Rätt verktyg och maskiner kan ge dig ett effektivare förpackningsflöde. Vinsten handlar både om att minska arbetskostnaderna för packning och att öka flödet för att klara leveranstopparna.

Redan vid relativt små volymer är de enklaste halvautomatiska maskinerna lönsamma. Vid större volymer kan helautomatiska förpackningsmaskiner innebära stora effektiviseringsvinster. Förutom förbättrad lönsamhet kan maskinerna spara ryggar och armar på de som packar. Vi har ett brett utbud av allt från handverktyg till halv- och helautomatiska maskiner inom olika områden. Allt eftersom din verksamhet växer kan vi hjälpa dig att effektivisera och få bort flaskhalsar i förpackningsflödet.