Boxess

Kundanpassat

En av våra specialiteter är kundanpassade förpackningslösningar. Utifrån dina särskilda behov tar vi fram de förpackningslösningar som är mest lönsamma för dig som kund.        

Oavsett om det bygger på artiklar ur lagersortimentet eller på kundunika konstruktioner är vårt fokus alltid att hitta rätt lösning för ditt behov. En stor fördel är att vi har tillgång till egenproduktion av wellpapplådor. Vår långa branscherfarenhet hjälper oss att välja rätt produkter för just dina behov.

Rätt kvalitet

Det finns en mängd avvägningar att ta hänsyn till för att optimera förpackningen. Två lådor som ser identiska ut kan ha olika egenskaper beroende på wellpappkvalitén. Det gäller att väga de olika kostnaderna mot varandra och välja rätt kvalitet för bästa lönsamhet. Detsamma gäller förpackningens konstruktion. Ibland är en standardlåda det bästa valet. Ibland kan det bli mer lönsamt med en dyrare låda med speciella egenskaper som minskar kostnaden för dämpmaterial och tiden för packning.

Packprocess och leveranskedja

För att optimera förpackningen måste man se till hela packprocessen och leveranskedjan. Förpackningen ska inte bara vara anpassad för produkten, utan maximera lönsamheten hela vägen fram till kund. Det kan gälla allt ifrån att utnyttja höjden i lastbilen på ett så effektivt sätt som möjligt, till att ta hänsyn till standardbredden på ett brevinkast.

Genom att sätta oss in i hela kedjan kan vi ta fram förslag som gör en balanserad avvägning mellan olika krav och på så sätt minimera kostnaderna. Vi vill vara din förpackningspartner och agerar för ditt bästa. Kontakta oss och berätta om dina förpackningsbehov.