Boxess

Boxess – förpackningslösningar med personlig service

Boxess är ett förpackningsbolag med basen i Värnamo, Småland. Vi på Boxess vill förena det lilla företagets personliga service med det stora företagets resurser.

Kontakten med oss är rak och enkel. Vi är tillräckligt små för att kunna agera snabbt och flexibelt. Genom vår egenproduktion kan vi ta fram unika serier wellpapplådor på kort varsel. Samtidigt är vi oberoende och fria att välja leverantörer för enskilda produkter utifrån bästa pris och kvalité. Från lagret kan vi erbjuda ett av marknadens bredaste lagersortiment – färdigt för direktleverans.

Förpackningsbranschen är en djungel av produkter och leverantörer. Här vill vi på Boxess vara din guide. Tillsammans har vi fem över hundra års erfarenhet. Vi skräddarsyr förpackningslösningar efter dina behov. Ibland innebär det att konstruera något helt nytt, ibland att skapa den optimala förpackningen från lagersortiments cirka 2000 produkter. Målet är detsamma – att tillsammans hitta den lösning som totalt sett är mest lönsam för dig som kund. Lönsamma kunder är glada kunder, som finns kvar och kommer tillbaka.

Bakgrunden till dagens Boxess

Åke Ignell startade för 20 år sedan ett förpackningsbolag i Älmhult, Småland. Inspirerad av ett, inte helt okänt, möbelföretag tog Åke initialerna från sitt namn: Bernt, Åke, Folke, Ignell. Boxess var fött. Från att i början mest leverera förpackningar till möbel- och inredningsföretag runt Älmhult, breddades sortimentet och den geografiska spridningen av kunder.

Kännetecknet för Boxess har dock hela tiden varit densamma – personlig service och hög servicenivå.

Flexotryck

Flexotryck stämplar på färgen och kräver tillverkning av kliché. Flexotryck kan användas på de flesta material utan att färgen släpper. För till exempel livsmedelsförpackningar kan detta vara en viktig aspekt. Förr sågs flexotryck som en förhållandevis enkel tryckmetod, men på senare tid har tryckkvalitén börjat närma sig offset.

Offset

Offset ger fortfarande de bästa tryckresultaten. Offset bygger på att en tryckplåt har tryckande och icke-tryckande ytor som skiljs åt genom sina kemiska egenskaper. Det finns möjlighet med prägling och olika lacker som kan ge stora effekter på förpackningen.