Boxess

Tjänster

Vi på Boxess drivs av att hitta smarta förpackningslösningar som är lönsamma för dig som kund. För olika kunder betyder detta olika saker.

Som en del av våra förpackningstjänster erbjuder vi därför också olika logistiklösningar. I stället för att ditt förpackningsmaterial fyller upp ditt lager kan det ligga kvar på vårt och distribueras när du behöver det. Vi erbjuder också förpackningsanalys. Det kan till exempel handla om en övergripande analys över hela företagets förpackningsbehov eller rådgivning i samband med automation.