Tryck Wellpapp

Tryck på wellpapp

Med rätt tryck kan en wellpapplåda ge ett exklusivt intryck. Men också ett enkelt tryck kan ge en anonym låda en tydlig profil och påminna om avsändaren.

Det finns i princip tre sätt att förse wellpapp med tryck:

  • Tryck direkt på wellpapp
  • Förtryckt liner
  • Offset

Det är inte bara tryckmetod som man ska ta ställning till, wellpappen kan ha olika egenskaper. Den kan till exempel vara vit eller brun och ha olika typer av bestrykning. Dessutom påverkas tryckkvaliteten av vilken kvalitet det är på pappret man trycker på.

Tryck på färdig wellpapp

Vid flexotryck kan man trycka direkt på wellpapp. Eftersom det är kostsamt att ta fram klichéer, är startkostnaden hög. På grund av flutingens ojämnhet är det svårt att nå upp till den bästa kvalitetsnivån av flexotryck.

Förtryckt liner

Som namnet antyder, innebär förtryckt liner att man trycker det papper som bildar linern i wellpappen i förväg. Då man trycker på pappret innan man tillverkar wellpappen behöver man inte ta hänsyn till ojämnheter, vilket gör att tryckkvaliteten blir mycket hög. Denna process kräver lite större volymer ur ett kostnadseffektivt hänseende.

Offset

Vid offset, limmas det tryckta pappret på wellpappen. Vill man ha hög tryckkvalité på större serier använder man offset. Vid prototyper och mindre serier kan man använda digitaltryck.

Många gånger behövs inte den allra dyraste lösningen. Genom att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar pris och kvalité redan vid designen, kan också en enklare lösning ge ett kvalitativt intryck. Vi kommer därför gärna in tidigt i planeringen av en ny förpackning. Om du har frågor kring tryck, tveka inte att kontakta oss.